Cloud Analytics Now — De Kick-off

Gisterenavond was de kick-off van ‘ Cloud Analytics Now’. Dit is een initiatief van Johan van der Kooij en Rogier Werschkull.

Cloud Analytics Now — De Kick-off
Cloud Analytics Now — De Kick-off
Cloud Analytics Now — De Kick-off

Johan van der Kooij (de founding father van BI Dutch) gaf een korte introductie van het hoe en het waarom van ‘Cloud Analytics Now’. In goed Nederlands: “With the rise of fully managed, as-a-service cloud solutions for your data pipeline, data orchestration, analytics and data science, we believe the time to start your data / analytics migration to the cloud is now!”.

Rogier nam daarna het stokje over. Hij gaf, uit eigen ervaringen, een vergelijk tussen een aantal verschillende Cloud Analytical Databases; Amazon Redshift, Azure SQL DWH, Snowflake en Google BigQuery. Al voor dat de sessie begonnen was, leidde dit al tot een discussie. Waarom géén Azure Synapse Analytics? Daar is al eens eerder een en ander over geschreven. Volg die discussie hier. Waarom géén Teradata Vantage? Rogiers antwoord was even simpel als eerlijk. Hij heeft de tools gekozen op basis van zijn ervaring. De reden om interesse te hebben in een aantal producten had ook te maken met hun plaatsen in verschillende online rapporten van onder andere; G2 en Forrester. Zijn onderzoek is niet compleet (in de zin dat er nog veel meer leveranciers zijn) en ook zeker niet representatief. Daar deed hij ook niet ingewikkeld over. Geïnteresseerd in andere (onafhankelijke) onderzoeken? Fivetran heeft bijvoorbeeld een interessante benchmark uitgevoerd.

Rogiers onderzoek concentreerde zich op 3 beloftes van de Cloud. Beloftes die de Cloud aantrekkelijker zouden moeten maken ten opzichte van On-Premise.

  1. Kosten

Uiteindelijk kwamen Snowflake en Google BigQuery als winnaars naar boven. Al kan het zeer van de use-case afhangen welke van de twee interessant is. Soms is zelfs een combinatie van de twee niet uitgesloten. Azure Synapse Analytics is eigenlijk nog een beetje de grote onbekende. Zelfs onder het grote aantal aanwezige Microsoft specialisten. Amazon Redshift is voor nu de grote verliezer als is er bij Amazon nu een hoop gaande.

Uiteindelijk benadrukte Rogier dat Cloud Analytics slechts techniek is. Deze techniek lost de problemen en uitdagingen op het gebied van mensen en processen binnen data initiatieven niet op. Cloud Analytics is wel een enabeler om snel dingen snel te kunnen uitproberen; ‘Fail Fast’. Er zijn echter voldoende andere elementen, die van belang zijn om uiteindelijk echt data gedreven te kunnen opereren. Cloud Analytics is daar slechts een belangrijke schakel in.

Cloudwatervrees

Interessante discussie was nog de drempel waar sommige organisaties overheen moeten voor ze naar de Cloud gaan. In veel gevallen zit daar niet echt een onderbouwing onder. Security wordt vaak als (drog?)reden aangegeven.

Blog — Cloudwatervrees
Blog — Cloudwatervrees
Cloudwatervrees

Of is het gewoon; “Cloudwatervrees”? Ik schreef hier al eerder een blog over op de Pong-blog.

Al met al was het een interessante avond met een mooie afwisseling tussen netwerken, bijpraten, informatie uitwisselen. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Cloud Analytics Now — Meetup
Cloud Analytics Now — Meetup
Cloud Analytics Now — Meetup

Wil je op de hoogte blijven van zaken die spelen op het gebied van Analytics in de Cloud? Neem dan eens een kijkje bij de Meetups van ‘Cloud Analytics Now’. Deze eerste sessie smaakt naar meer. Laten we van dit initiatief een groeiend succes maken.

Daan Bakboord

Originally published at https://www.linkedin.com.

Written by

Data & Analytics 📊 Consultant @daanalytics_nl & Partner @pongprof & Board Member @nl_OUG | Modern ☁️ Analytics #Oracle #Snowflake #Looker #Matillion #Fivetran

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store